Czasopisma państw Układu Warszawskiego dostępne w MAK+

poniedziałek, 30 Grudnia, 2019
czasopisma podziemne

Zakończyliśmy pierwszy etap prac nad projektem „Opracowanie czasopism niezależnych wydawanych w państwach Układu Warszawskiego”. Dzięki jego realizacji w bazie MAK + znalazło się 5 375 egzemplarzy czasopism wydawanych poza oficjalnym obiegiem w państwach Układu Warszawskiego.

Zapraszamy do korzystania ze zbioru w czytelni Fundacji Ośrodka KARTA od poniedziałku do środy w godz. 9-30-16.30.

 

Informacje grantowe 

 „Opracowanie czasopism niezależnych wydawanych w państwach Układu Warszawskiego” – zadanie finansowane w ramach umowy 828/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

logo Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego