Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej na platformie OSA

Ośrodek KARTA pomoże kolejnym ośmiu bibliotekom z sieci CATL przenieść ich zbiory do OSA !cut! 

W latach 2009-2013, dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Bibliotek, Fundacja Ośrodka KARTA stworzyła sieć archiwów społecznych działających przy bibliotekach gminnych. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem i objął ponad 110 bibliotek. Wiele założonych podczas trwania projektu archiwów nadal aktywnie działa, pozyskuje nowe archiwalia i zamieszcza ich skany na stronie https://catl.archiwa.org.

W 2017 roku pierwsze CATL-e dołączyły do Otwartego Systemu Archiwizacji, a tym samym zapoczątkowany został proces przenoszenia CATL-i na bardziej nowoczesną, uniwersalną platformę. Dzięki OSA mogą opracowywać swoje zbiory zgodnie z międzynarodowymi standardami archiwalnymi, a także publikować je w internecie na portalu https://osa.archiwa.org dedykowanym archiwom społecznym z całej Polski. Na portalu znajdują się już pierwsze zbiory gromadzone przez inne podmioty - organizacje pozarządowe (Fundacja Ośrodka KARTA z Warszawy, Fundacja Przestrzeń Kobiet z Krakowa, Fundacja Wielki Człowiek z Katowic, etc.) czy osoby prywatne (Archiwum Stefana Pappa).

W tym roku, w ramach projektu „Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej: regionalne centra kultury” na portal OSA zostaną przeniesione zbiory 8 Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej, prowadzonych przez biblioteki:

  • Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach
  • Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim
  • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach
  • Biblioteka Publiczna w Mońkach
  • Biblioteka Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu
  • Biblioteka Miejska w Szczuczynie

NCKDofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2018