Archiwum Wschodnie - kolejny etap prac zakończony

Zakończył się kolejny etap opracowywania relacji z Archiwum Wschodniego. W 2017 roku opracowaliśmy 150 nagrań, których fragmenty umieściliśmy na stronie audiohistoria.pl.!cut!

Zapraszamy również do wysłuchania całych relacji Archiwum Wschodniego w Czytelni Multimedialnej Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią.

Archiwum Wschodnie zostało zainicjowane w Warszawie w listopadzie 1987 roku przez środowisko pisma podziemnego „Karta”. Przybrało postać ogólnopolskiego ruchu społecznego na rzecz ratowania pamięci o tej części polskiej historii, która nie była obecna w życiu publicznym. Pod nazwą Archiwum Wschodnie, jego założyciele chcieli stworzyć zbiór archiwalny dotyczący losów obywateli polskich w ZSRR i pod okupacją sowiecką, historii Kresów Wschodnich II RP oraz podziemia zbrojnego w Polsce powojennej. Archiwum gromadziło wspomnienia, relacje, dokumenty, zdjęcia, po to, aby przerwać trwające 40 lat milczenie wokół spraw ważnych dla polskiej historii i tożsamości. Obecnie Archiwum Wschodnie składa się z 1000 relacji biograficznych, prawie 4000 wspomnień, ponad 700
kolekcji osobistych.

Archiwum Historii Mówionej: Opracowanie i upowszechnienie nagrań z kolekcji „Archiwum Wschodnie” pozyskanych w latach 80. i 90. (kontynuacja, etap III) zadanie finansowane w ramach umowy 576/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.