Anons Nagrody KARTY im. Katarzyny Miernickiej

piątek, 21 Grudnia, 2018

Ośrodek KARTA zwraca się do wszystkich osób, które towarzyszą jego działaniom, do swoich Przyjaciół, Partnerów, Sympatyków – o zgłaszanie kandydatur do pierwszej edycji

NAGRODY KARTY IM. KATARZYNY MIERNICKIEJ
ZA DZIAŁANIA NA RZECZ PAMIĘCI HISTORYCZNEJ, SŁUŻĄCE WSPÓLNOCIE OBYWATELSKIEJ  

Nagroda zostanie przyznana osobie z Polski lub zagranicy, która w swojej aktywności, czynach, dokonaniach czy też w postawie kieruje się szeroko rozumianymi ideami i wartościami upowszechnianymi przez KARTĘ – za działania związane z przeszłością, służące jedności wspólnoty obywatelskiej lub przeciwstawiające się jej podziałom. Działania te nie muszą być datowane w roku poprzedzającym wręczanie nagrody.

Laureat/laureatka otrzyma nagrodę w wysokości 30 tysięcy zł (brutto).

Zgłoszenia kandydatur prosimy przesyłać zgodnie z załączonym kwestionariuszem do 31 stycznia 2019, pod adresem: nagrodakarty@karta.org.pl.

Nagroda zostanie wręczona po raz pierwszy na uroczystej gali 27 marca 2019 roku, w Kinie „Iluzjon” (Warszawa), w powiązaniu z podsumowaniem rocznych dokonań Ośrodka, Dniem Darczyńcy Pamięci (podzięką dla tych, którzy w KARCIE współtworzą archiwum społeczne XX wieku) i Klubem KARTY.

Kapituła Nagrody w 2019 roku:

Janusz Miernicki – Fundator Nagrody 
prof. Barbara Engelking – przedstawicielka Rady FOK 
prof. Jerzy Kochanowski – przedstawiciel Rady FOK 
Anna Stankiewicz – przedstawicielka Rady FOK 
Zbigniew Gluza – Prezes Zarządu FOK – Przewodniczący Kapituły 
dr Artur Jóźwik – dyrektor FOK, członek Zarządu FOK 
Agnieszka Knyt – przedstawicielka Zespołu KARTY 
Małgorzata Tworzewska-Laskowska – przedstawicielka Zespołu KARTY 
Alicja Wancerz-Gluza – przedstawicielka Zespołu KARTY – Sekretarz Kapituły