Anons II edycji Nagrody KARTY im. Katarzyny Miernickiej

poniedziałek, 13 Stycznia, 2020

Ośrodek KARTA zwraca się do wszystkich osób, które towarzyszą jego działaniom, do swoich Przyjaciół, Partnerów, Sympatyków – o zgłaszanie kandydatur do 

II Edycji
NAGRODY KARTY IM. KATARZYNY MIERNICKIEJ

ZA DZIAŁANIA NA RZECZ PAMIĘCI HISTORYCZNEJ, SŁUŻĄCE WSPÓLNOCIE OBYWATELSKIEJ

Nagroda zostanie przyznana osobie z Polski lub zagranicy, która w swojej aktywności, czynach, dokonaniach czy też w postawie kieruje się szeroko rozumianymi ideami i wartościami upowszechnianymi przez KARTĘ – za działania związane z przeszłością, służące jedności wspólnoty obywatelskiej lub przeciwstawiające się jej podziałom.

Działania te nie muszą być datowane w roku poprzedzającym wręczanie nagrody.

Laureat/laureatka otrzyma nagrodę w wysokości 30 tysięcy zł (brutto).

Zgłoszenia kandydatur prosimy przesyłać, zgodnie z załączonym kwestionariuszem, 

do 15 lutego 2020, pod adresem: nagrodakarty@karta.org.pl.

Nagroda zostanie wręczona na uroczystej gali, w końcu marca br., w Warszawie.

Kapituła Nagrody Fundacji Ośrodka KARTA (FOK) w 2020 roku:

  • Janusz Miernicki – Fundator Nagrody, członek honorowy
  • prof. Barbara Engelking – przedstawicielka Rady FOK 
  • prof. Jerzy Kochanowski – przedstawiciel Rady FOK 
  • Anna Stankiewicz – przedstawicielka Rady FOK 
  • Zbigniew Gluza – Prezes Zarządu FOK – Przewodniczący Kapituły 
  • Agnieszka Knyt – przedstawicielka Zespołu KARTY 
  • Małgorzata Tworzewska-Laskowska – przedstawicielka Zespołu KARTY 
  • Alicja Wancerz-Gluza – przedstawicielka Zespołu KARTY – Sekretarz Kapituły
  • Mirosław Supruniuk – Laureat I Edycji Nagrody (2019)
Partnerzy 
Załączniki