Akcja 1% zakończona

Szanowni Darczyńcy, Drodzy Państwo, Przyjaciele i Znajomi,

w imieniu wszystkich pracowników i współpracowników Ośrodka KARTA, osób związanych z nami pracą, pasją i misją, pragniemy z radością podziękować za tegoroczne wpłaty przekazane w ramach akcji 1%.!cut! To wspaniałe wsparcie z Waszej strony napełnia nas nadzieją na możliwość dalszego działania. Otrzymana kwota 129 453,90 zł jest największą spośród zebranych dotychczas i w obliczu naszego tegorocznego apelu o wsparcie (m.in. List otwarty 50 historyków) – daje nam poczucie, że nasz głos został usłyszany.

Wiele osób zdecydowało się nam pomóc dzięki słowom profesora Normana Daviesa, który wspaniałomyślnie zgodził się zarekomendować Ośrodek KARTA: Od wielu lat wysoko oceniam działalność Ośrodka KARTA i gorąco zachęcam do wsparcia tej organizacji wszystkimi możliwymi środkami.

Tradycyjnie najwięcej wpłat, bo aż 62%, pochodziło z województwa mazowieckiego. Zebrane środki przeznaczymy na prace archiwów Ośrodka.

Bardzo dziękujemy i liczymy, że w kolejnych latach będą Państwo o nas pamiętać.

Zarząd i Pracownicy Ośrodka

(hs)