Akademia młodzieżowa EUSTORY

Fundacja Ośrodka Karta wspólnie z Europejskim Centrum Solidarności i EUSTORY organizuje akademię młodzieżową pod hasłem From Polish Solidarność to European Solidarity - Social movements and the peaceful fall of communism in Europe. !cut!Laureaci konkursów historycznych z 15 krajów europejskich w dniach 7-12 grudnia 2009 spotkają się w Gdańsku w 20. rocznicę obalenia komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Idea

Międzynarodowa sieć historyczna EUSTORY, zrzeszająca organizatorów konkursów historycznych z 20 europejskich krajów, co roku oferuje ich laureatom seminaria młodzieżowe, które sprzyjają wzajemnemu poznaniu i zrozumieniu. W dwudziestą rocznicę obalenia komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej pragniemy przypomnieć młodzieży ówczesną sytuację polityczną, nastroje społeczne i wydarzenia, które doprowadziły państwa komunistyczne do zmian 1989 roku. A najlepszym miejscem do zainicjowania dyskusji na temat przemian lat 80tych XX wieku jest właśnie Gdańsk, ze słynną stocznią, w której wszystko się zaczęło. W interesujący i barwny sposób pragniemy przybliżyć uczestnikom gdańskiego seminarium wydarzenia sierpnia 1980 roku, oraz kolejne zmiany i wydarzenia w Polsce i całej Europie. Chcemy sprzyjać kontaktom młodzieży ze Wschodu i Zachodu Europy i umożliwiać im dyskusję nad wspólnym europejskim dziedzictwem historycznym i jego wpływem na współczesność.
 
Cel

Celem międzynarodowego seminarium historycznego jest zapoznanie młodzieży z najnowszą historią Polski oraz rolą Solidarności w procesie pokojowego obalenia komunizmu w Polsce, jak również skłonienie młodzieży do refleksji nad pojęciami: „solidarność", „wolność", „równouprawnienie", „prawa człowieka". 20 lat po wydarzeniach roku 1989 pragniemy przypomnieć ówczesną sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej, pokojowe ruchy społeczne w poszczególnych krajach, które przyczyniły się do zmiany systemu oraz historię późniejszej europejskiej integracji. Celem nadrzędnym seminarium jest zrozumienie wzajemnych różnic w postrzeganiu wydarzeń historycznych i przekraczanie podziałów, stojących na przeszkodzie budowy wspólnej, solidarnej Europy.
 
Opis

Akademia odbędzie się w Gdańsku w dniach 7-12 grudnia 2009 roku. Warsztaty prowadzone będą metodami aktywizującymi: praca w grupach, praca ze źródłami, gry symulacyjne, interakcje. Uczestnicy zwiedzą Gdańsk śladami Solidarności, odwiedzą również wystawę „Drogi do wolności”. W programie zaplanowano również wywiady ze świadkami ówczesnych wydarzeń, p. Jerzym Borowczakiem i p. Arkadiuszem Rybickim, oraz spotkania ze specjalistami, jak również wykłady tematyczne. Uczestnicy akademii będą również mieli okazję zapoznać się z kinematografią poświęconą tematyce Solidarności, m.in. z filmem „Upadek imperium”. Wspólnie zastanowimy się nad pojęciami „solidarności" i „wolności", w kontekście historycznym i współczesnym. Omówimy ruchy społeczne w innych krajach bloku komunistycznego, które przyczyniły się do upadku reżimu. Czerpiąc z wiedzy i doświadczeń uczestników, spojrzymy na wydarzenia 1989 roku w całej Europie z perspektywy narodowej i międzynarodowej. Zastanowimy się nad współczesnymi ruchami społecznymi i ich obecnymi priorytetami.

Odbiorcy

Akademia adresowana jest do laureatów konkursów historycznych z 15 europejskich krajów, zrzeszonych w sieci EUSTORY (www.eustory.eu). Jest to młodzież uniwersytecka, w wieku od 18 do 20 lat . Zaproszona do udziału młodzież jest żywo zainteresowana historią, otwarta na nowe perspektywy i opinie innych.