58 numer kwartalnika „Karta”

Ukazał się 58 numer kwartalnika „Karta”.!cut! W najnowszym numerze:

* Krąg wokół Piłsudskiego (1914–18)  — droga do niepodległości we wspomnieniach Władysława Sieroszewskiego, młodzieńca, który z obserwatora wydarzeń staje się ich uczestnikiem.

* Dzielnica żydowska w Warszawie (1916) — wyprawa w nieistniejący świat Mirowa i Muranowa. Album zdjęć ze wstępem Jana Jagielskiego.

* Odwrócony wyrok stalinizmu — historia Stefana Półrula — marynarza, skazanego w 1952 roku na śmierć i pozbawienie praw obywatelskich „na zawsze” za udział w nielegalnej organizacji niepodległościowej — oraz jego rehabilitacji i przywrócenia praw w 2008 roku.

* Rodowód niepokornego — opowieść o życiowych wyborach Bohdana Cywińskiego — historyka idei, opozycjonisty, świadka i uczestnika ważnych wydarzeń w dziejach opozycji antykomunistycznej w Peerelu.

* Polska w federacji — wizjonerski tekst Adama Uziembły z 1932 roku — projekt środkowoeuropejskiej unii jako remedium na przewidywany przez autora atak niemiecki i sowiecki na Polskę.

* O „polityce historycznej” — głos prof. Zdzisława Najdera w dyskusji toczącej się na łamach „Karty” (55, 57); uzupełnia go wywiad z prof. Najderem na temat pracy nad wspólną przeszłością Polski i Ukrainy.