40 lat KARTY

wtorek, 4 Stycznia 2022

KARTA działa od 4 stycznia 1982. 40 lat temu powstała przeciw komunizmowi, broniąc Solidarności (bez cudzysłowu). 38 lat temu sprawdziła swoją metodę (świadectwa jednostkowe, montaże, historię mówioną). 35 lat temu stworzyła pierwsze Archiwum (Wschodnie). 33 lata temu ujawniła się i zalegalizowała. 31 lat temu ustanowiła Ośrodek, wydawnictwo literatury faktu i „Kartę”, pismo historyczne. 30 lat temu podjęła współpracę z „Memoriałem”, dokumentując represje sowieckie, w tym zbrodnię katyńską. 28 lat temu zainicjowała polsko-ukraiński dialog o przeszłości. 26 lat temu podjęła ogólnopolską edukację historyczną. 21 lat temu zaczęła tworzyć kanon świadectw Zagłady. 18 lat temu uruchomiła prekursorskie Archiwum Historii Mówionej, a po dwóch latach Dom Spotkań z Historią. 15 lat temu dopracowała metodologię imiennego dokumentowania represji III Rzeszy. 10 lat temu powołała archiwistykę społeczną jako dziedzinę życia publicznego. 4 lata temu opisała stulecie polskiej niepodległości. 3 lata temu inicjowała Dom Wschodni, a po roku Centrum Archiwistyki Społecznej. Niebawem ogłosi Stulecie kobiet.

Obchody Czterdziestolecia zaplanowano od stycznia do czerwca 2022. W tym czasie odbędzie się szereg wydarzeń będących podsumowaniem wybranych obszarów aktywności, o których będziemy informować na bieżąco w aktualnościach oraz na

stronie rocznicowej.