„1989 - Images of Change”

EUSTORY przedłużyła do 31 lipca czas trwania europejskiego konkursu „1989 - Images of Change”.!cut!

Międzynarodowy konkurs 1989 – „1989 - Images of Change”  organizowany przez Stowarzyszenie EUSTORY, do którego należy Ośrodek KARTA – jest wyjątkowym rocznicowym przedsięwzięciem o skali ogólnoeuropejskiej.

Do udziału w konkursie zapraszamy młodych ludzi z całej Europy, urodzonych w czasach przemian, tzn. między rokiem 1980 i 1991.

Zdjęcie, film, dokument może stać się początkiem niezwykłej opowieści o przemianach, jakie dokonały się  w środowisku lokalnym w efekcie wydarzeń, które zmieniły oblicze całej Europy.

Prace należy przesyłać za pośrednictwem strony www.1989history.eu do 31 lipca 2009 roku. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne oraz udział w uroczystości finałowej w jednej ze stolic europejskich.

Dzięki multimedialnej formie konkursu, prace uczestników dostępne są dla wszystkich i każdy może oddać głos na pracę miesiąca. Po zakończeniu konkursu i rozdaniu nagród (w listopadzie  br.) nadesłane prace zostaną umieszczone również na portalu prowadzonym przez Ośrodek KARTA – „Uczyć się z historii”

Informacje:
www.1989history.eu

oraz
www.uczyc-sie-z-historii.pl
www.edukacjahistoryczna.pl