„13 grudnia” dla szkół

środa, 21 Grudnia 2022

W ramach akcji prowadzonej przez Ośrodek KARTA do szkół licealnych w całej Polsce została rozesłana publikacja „13 grudnia. Świadectwa stanu wojennego”. Jest to antologia najważniejszych świadectw z okresu stanu wojennego zebranych przez  środowisko KARTY podczas jego 40-letniej działalności. Zawarte tam teksty (fragmenty dzienników i wspomnień) ułożone zostały w chronologiczną całość, która staje się próbą interpretacji ówczesnej rzeczywistości, pozwala także dotknąć jej najbardziej dramatycznych wymiarów.

Do książki dołączone jest kalendarium przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego oraz kalendarium najważniejszych zdarzeń z okresu 13 grudnia 1981 – 31 grudnia 1982. Publikacja ta jest cennym źródłem wiedzy o wydarzeniach historycznych ważnych dla najnowszej historii Polski i stanowić może podstawę do działań edukacyjnych skierowanych do młodzieży.

Informacje grantowe 

Projekt realizowany dzięki wsparciu Fundacji PGE