1% na historię ponad granicami

poniedziałek, 28 Marca 2022

#1ProcentNaHistorię

KARTA jest prekursorem archiwistyki społecznej w Polsce. Od 40 lat zajmuje się zbieraniem świadectw indywidualnych, zapisując zbiorową pamięć trudnych doświadczeń historycznych, w tym konfliktów zbrojnych. Skupiamy się na przeszłości Polski i regionu w okresie ostatnich 100 lat, ale – w przełomowych momentach odwołujemy się także do współczesności. W oparciu o zebrane przez nas świadectwa dokumentowaliśmy proces demokratyzacji Polski, a także drogę do wolności w Białorusi i Ukrainie. Zachowując polityczną neutralność, pracujemy nad pamięcią historyczną – bez jej ocalenia niemożliwe jest trwałe istnienie świata zbudowanego na wartościach pokoju, demokracji i poszanowania praw człowieka.

Drogie Przyjaciółki i Drodzy Przyjaciele KARTY, jeśli uważacie, że misja i działalność Fundacji Ośrodka KARTA jest ważna dla Was, jak również dla Polski i jej sąsiadów, dla przeszłości i wspólnej przyszłości, to – prosimy – pomyślcie o nas podczas rozliczenia podatkowego i przeznaczcie 1% podatku dochodowego na naszą rzecz.

Dziękujemy za Wasze wsparcie, które jest i zawsze będzie dla nas znaczące.

Fundacja Ośrodka KARTA
KRS 0000119146