BIP

Księgarnia KARTA xx wiek
As President of the KARTA Centre Foundation I take full responsibility for the use of false statements about personal life of Andrew George Klukowski, the grandson of Dr. Zygmunt Klukowski, which appeared in an interview with Michael Wojcik in autumn 2017 on portal bukbuk.pl, about the book "Zamoysczcyna". I would like to profoundly apologize the victim and his family and emphasize that there were no grounds for the use of such wording. I will make every effort to ensure that such comments that could adversely affect the assessment of the achievements of Dr. Zygmunt Klukowski will not appear in any further public statements. I convey my deepest apologies to Andrew George Klukowski and his family. Zbigniew Gluza President of KARTA Center  »
 
Jako prezes Ośrodka KARTA biorę pełną odpowiedzialność za użycie nieprawdziwego stwierdzenia dotyczącego życia prywatnego Andrew George’a Klukowskiego, wnuka dr. Zygmunta Klukowskiego, które pojawiło się w wywiadzie udzielonym Michałowi Wójcikowi jesienią 2017 roku, dotyczącym książki "Zamojszczyzna" na portalu bukbuk.pl. Chciałbym gorąco przeprosić pokrzywdzonego i Jego rodzinę oraz podkreślić, że nie było podstaw do użycia tego rodzaju sformułowania. Dołożę wszelkich starań, aby w przyszłości nie pojawiły się w przestrzeni publicznej wypowiedzi, które mogłyby negatywnie wpłynąć na ocenę dorobku dr. Zygmunta Klukowskiego. Przekazuję najszczersze przeprosiny Andrew George’owi Klukowskiemu oraz Jego rodzinie. Zbigniew Gluza, prezes Ośrodka KARTA »
 
Dzięki dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury zostanie wzmocniona infrastruktura Ośrodka KARTA (zmodernizujemy wewnętrzną sieć komputerową oraz zakupimy zestawy komputerowe i meble na potrzeby biblioteki naukowej OK). »
 
Fundacja na Rzecz Rzeźby Polskiej imienia Zbigniewa Maleszewskiego i Ośrodek KARTA serdecznie zapraszają na wernisać wystawy "Solidarność to Sztuka", przedstawiająccej historię tajneej drukarni Solidarności działającej w piwnicy pracowni artystycznej rzeźbiarza i architekta Zbigniewa Maleszewskiego.  »
 
Ośrodek KARTA ul. Narbutta 29 02-536 Warszawa tel. (+48 22) 848 07 12; 848-07-28; 848-07-61 / Mapa strony