Projekty

Projekt dotyczy rozwoju i popularyzacji systemu OSA. Do OSA zostaną włączone zbiory 5 archiwów społecznych (Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, Muzyka Odnaleziona, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Olkuszu, Fundacja im. Zofii Rydet, Klub Nowodworski)  łącznie – 3000 dokumentów. Przygotujemy również kampanię promującą OSA oraz zorganizujemy spotkanie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Ponadto ulepszony zostanie portal osa.archiwa.org (3 nowe funkcjonalności).

W 2019 roku Archiwum Ośrodka KARTA będzie realizowało zadanie, którgo celem jest upamiętnienie działalności żołnierza Armii Krajowej – Jana Gozdawy-Gołębiowskiego oraz upowszechnienie wiedzy o czynach zbrojnych AK szerokiemu gronu odbiorców. Dokumenty wchodzące w skład spuścizny (6100 stron) zostaną opracowane, zdigitalizowane i udostępnione na stronie www.ak-wilno.pl oraz na portalu Otwarty System Archiwizacji osa.archiwa.org.

 

 

 

Projekt zakłada prace nad materiałami archiwalnymi Fundacji Ośrodka KARTA dokumentującymi szeroko rozumianą pomoc obywateli i organizacji państw zachodniej Europy kierowanej do Polski w okresie PRL, zwłaszcza po wprowadzeniu stanu wojennego. Materiały te stanowią zapis działalności ok. 15 organizacji i wielu indywidualnych osób.

Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA realizuje zadanie opracowania i upowszechniania dokumentów dotyczących działalności NSZZ "Solidarność" z okresu sierpień 1980 - grudzień 1981.

Prace nad kolekcją archiwalną pn. „Solidarność – narodziny ruchu”, która w 2003 roku została  wpisana na listę UNESCO „Pamięć Świata”, zakończą się w grudniu 2019 roku.

1 Maja 2019 do 31 Grudnia 2019

Projekt jest kontynuacją naszych działań realizowanych od 2012 roku polegających na wspieraniu oddolnego ruchu dokumentowania historii. Do działań, które zrealizujemy w ramach projektu, należą między innymi: informowanie o działalności AS-ów z całej Polski na stronie archiwa.org, stworzenie bibliografii naukowej archiwistyki społecznej, a także przeszkolenie online 50 przedstawicieli NGO. 

1 Stycznia 2019 do 30 Września 2019

Przed wrześniem 1939 Polska była szóstym pod względem wielkości i liczby ludności krajem Europy – odnoszącym sukcesy, na przykład na polu modernizacji czy kultury, ale też zmagającym się z kryzysem gospodarczym, napięciami politycznymi i społecznymi. Plany, marzenia i aspiracje jej mieszkańców miał za chwilę brutalnie przerwać wybuch II wojny światowej. Fotografie zebrane na wystawie Utracone. Przedwojenne małe ojczyzny pozwalają odtworzyć fragmenty tamtej rzeczywistości z perspektywy wsi i małych miasteczek.

Projekt zakłada zabezpieczenie i sprofesjonalizowanie rezultatów działań 25 najaktywniejszych archiwów społecznych z sieci Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej (CATL), funkcjonujących w bibliotekach gminnych w całej Polsce. Unikatowe zbiory gromadzone przez biblioteki dotyczą życia społeczności lokalnych, losów zwykłych ludzi, historii lokalnego sportu, stowarzyszeń, życia codziennego w małych miejscowościach.

Biblioteka Naukowa Fundacji Ośrodka KARTA posiada specjalistyczny i unikatowy księgozbiór, którego podstawową część stanowią druki zwarte, czasopisma II obiegu oraz inne formy podziemnej działalności poligraficznej w PRL, dotyczące oporu społecznego w Polsce w latach 1956-1989. Zbiór ten to 35 000 pojedynczych numerów czasopism wraz z wielokrotnymi dubletami, 5000 książek i broszur; ponad 300 plakatów; ponad 1000 okolicznościowych kart pocztowych oraz około 2100 znaczków poczty podziemnej.