Klub KARTY

ZAPRASZAMY DO DOŁĄCZENIA DO KLUBU KARTY!

Klub KARTY łączy osoby o podobnej wrażliwości i potrzebach poznawczych, otwartości na innych ludzi, nieobojętności wobec odbudowywanej tożsamości i pamięci historycznej, woli przywracania wspólnoty obywatelskiej.
KARTA działa blisko 40 lat, współtworzyło ją półtora tysiąca osób, wielu tysiącom przyniosła wzmocnienie – integrujące, opiniotwórcze, informacyjne, edukacyjne, archiwistyczne, badawcze.
Najpierw w konspiracji, od 31 lat jako organizacja pozarządowa, w różnych odsłonach przyjmowała postać ruchu społecznego. Klub KARTY jest jego kontynuacją. 
Klub ma być sposobem łączenia nas, budowania coraz bardziej naturalnej wspólnoty – współcześnie niezbędnej. Za jego podstawę przyjęliśmy regułę finansową, z konieczności wzmacniania budżetu Ośrodka, niemniej cel społeczny jest tu stale nadrzędny.

CZŁONKOSTWO W KLUBIE OZNACZA WSPARCIE:

 • największego archiwum społecznego w Polsce, stale rosnącego, dostępnego bezpłatnie, 
 • kwartalnika historycznego „Karta” tworzonego głównie przez świadectwa źródłowe,
 • wydawnictwa KARTY publikującego zapisy historycznej literatury faktu,
 • działań w sieci portali edukacyjnych i Biblioteki Cyfrowej, 
 • działań promocyjnych poszerzających krąg osób korzystających z dorobku KARTY,
 • akcji opiniotwórczych mających poprzez historię łączyć społeczeństwo dzielone polityką.

ABY ZOSTAĆ CZŁONKIEM KLUBU KARTY:

w okresie budowania nowej strony KLUBU - masz trzy drogi:

1. POBIERZ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ i wypełnij formularz, a następnie odeślij go na adres klub@karta.org.pl;

2. skontaktuj się z nami telefonicznie 506 717 091 lub za pomocą poczty elektronicznej klub@karta.org.pl;

3. odwiedź nas w siedzibie Ośrodka KARTA, Warszawa, ul. Narbutta 29.

Zachęcamy do wyboru kwoty miesięcznego wsparcia: 20 zł / 50 zł / 100 zł / 200 zł; może to być też inna stała kwota powyżej 20 zł; tytuł darowizny: Klub KARTY

Koordynatorką Klubu KARTY jest Jolanta Binicka.

CZŁONKOM KLUBU ZAPEWNIAMY: 

 • pakiet powitalny z wybraną przez siebie książką z dedykacją szefa KARTY,
 • kolejne numery „Karty” wysyłane pod wskazany adres w Polsce,
 • tańsze publikacje KARTY z 40-procentową zniżką,
 • udział w dorocznej gali KARTY i innych wydarzeniach Ośrodka,
 • newsletter przeznaczony dla członków Klubu,
 • imienne potwierdzenie członkostwa w każdym numerze „Karty”,
 • satysfakcję z udziału w ruchu wzmacniającym demokrację i prawa człowieka.

Prosimy o wydrukowanie deklaracji, podpisanie i odesłanie pocztą elektroniczna klub@karta.org.pl  lub tradycyjną na adres: Klub KARTY ul. Narbutta 29; 00-536 Warszawa

Numer konta: 
Bank BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 90 2030 0045 1110 0000 0415 5420 

dla zagranicy:
Bank BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

PL 90 2030 0045 1110 0000 0415 5420 (PLN)
PL 39 2030 0045 3110 0000 0034 6670 (EUR)
PL 18 2030 0045 3110 0000 0034 6660 (USD)
PL 16 1600 1462 1019 2758 1000 0006 (GBP)

SWIFT CODE: PPABPLPKXXX 

tytuł darowizny: Klub KARTY

Uwaga: darowiznę można odliczyć od podatku w rocznym rozliczeniu PIT.