Archiwa

Szanowni Państwo,

z przyczyn od nas niezależnych czytelnia Archiwum Ośrodka KARTA będzie nieczynna do końca czerwca 2019 r. Przepraszamy za utrudnienia. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel. 22 848 07 12 oraz adresem mailowym archiwum@karta.org.pl. Poinformujemy Państwa natychmiast o ponownym otwarciu czytelni.

 

Od ponad trzydziestu lat gromadzimy archiwalia dotyczące XX wieku. Swoje archiwalia składają u nas osoby publiczne i zwyczajni świadkowie niezwykłych czasów. Ich dzienniki, dokumenty, wspomnienia, fotografie oraz nagrania tworzą największe w Polsce archiwum społeczne. To obecnie 1500 metrów bieżących dokumentów, dzienników, wspomnień, 6000 nagrań oraz 300 000 fotografii. Zapewniamy wieczyste zabezpieczenie i przechowanie zbiorów.

Nasze Archiwum pomaga dostrzec aspekty historii XX wieku nieobecne w innych archiwach. Są zapisem nie tylko historii, ale też tożsamości i pamięci.

W naszych zbiorach znajdują się prawdziwe unikaty:

  • wpisana na listę UNESCO „Pamięć Świata" kolekcja „Solidarność - narodziny ruchu", która zawiera dokumenty pokazujące działalność NSZZ „Solidarność”;
  • jeden z największych zbiorów wydawnictw podziemnych, które wychodziły poza zasięgiem cenzury w latach 1976-1990;
  • spuścizny wybitnych postaci m.in. Stefana Kisielewskiego, Stanisława Cat-Mackiewicza czy Jacka Kuronia.
  • dziesiątki tysięcy osobistych relacji m.in. o obu wojnach światowych, przedwojennym świecie Kresów, codzienności okresu PRL-u czy doświadczeniu emigracji.

Zbiory fotograficzne to ponad dwa tysiące kolekcji:

  • zdjęcia wykonane przez profesjonalnych fotografów (m.in. Ireny Jarosińskiej, Romualda Broniarka, Jarosława Tarania)  i fotoamatorów;
  • największa w Polsce kolekcja fotografii dotyczących represji w czasie II wojny światowej;
  • zdjęcia związane z działalnością opozycji antykomunistycznej w PRL;
  • fotografie instytucji polskich działających poza granicami kraju (np. Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen Sikorskiego, Studium Polski Podziemnej i Biblioteki Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires);
  • zdjęcia zeskanowane w czasie wyjazdów dokumentacyjnych - na Litwie, Białorusi, Ukrainie, w Wielkiej Brytanii i w Argentynie.

W Ośrodku KARTA znajduje się największy w Polsce zbiór relacji biograficznych obejmujących niemal cały XX wiek. Archiwum Historii Mówionej (prowadzone wspólnie przez Ośrodek KARTA i Dom Spotkań z Historią) to nagrania zarejestrowane w czasie 75 tematycznych projektów dokumentacyjnych. Obejmują różne zagadnienia historyczne, dzieje małych ojczyzn, doświadczenia grup zawodowych i społecznych. Pierwsze nagrania pochodzą z 1987 roku, kiedy to środowisko KARTY rozpoczęło akcję nagrywania wspomnień mieszkańców dawnych Kresów Wschodnich, obywateli polskich represjonowanych przez sowieckie władze.

Prowadzimy również bibliotekę naukową, w której znajduje się specjalistyczny i unikatowy księgozbiór, który dotyczy oporu społecznego w Polsce w okresie 1956-1990. Obejmuje m.in. druki zwarte i czasopisma II obiegu wydawniczego oraz inne formy podziemnej działalności wydawniczej w PRL. To ponad 5 000 książek i broszur, ok. 4 000 tytułów czasopism (35 000 numerów), ponad 300 plakatów, 1 000 okolicznościowych kart pocztowych i 2 100 znaczków poczty podziemnej. W zbiorach biblioteki znajdują się również księgozbiory osób, które przekazały Fundacji swoje spuścizny, m.in. księgozbiór Zdzisława Najdera - kierownika polskiej sekcji Radia Wolna Europa, polityka i światowej sławy znawcy twórczości Josepha Conrada. Cenną częścią księgozbioru biblioteki są również niskonakładowe książki dotyczące historii lokalnej.

 

Jak skorzystać z naszych zbiorów?

Nasze zbiory są dostępne dla Państwa on-line:

Otwarty System Archiwizacji - informacja o wszystkich kolekcjach Ośrodka KARTA

Dokumenty, wspomnienia, dzienniki, wydawnictwa II obiegu - 250 tysięcy stron dokumentów

Fotografie - ponad 100 tysięcy zdjęć

Relacje historii mówionej - opisy i fragmenty relacji

 

Zapraszamy również do korzystania z naszych zbiorów w czytelni przy ul. Narbutta 29 od poniedziałku do środy w godz. 9.30–16.30. W sierpniu nasze archiwum jest nieczynne.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22) 848 07 12 i mailowego:

 

Inwentarze kolekcji archiwalnych opracowanych w 2018 roku:

1. Kolekcja prof. Jerzego Jedlickiego

Projekt: "Opracowanie, udostępnienie oraz zabezpieczenie spuścizny prof. Jerzego Jedlickiego" został dofinansowany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach konkursu: "Wspieranie działań archiwalnych 2018. Nabór II".

2. Kolekcja Stanisława Cata-Mackiewicza
3. Kolekcje fotograficzne

Projekt: "Opracowanie spuścizny Stanisława Cata-Mackiewicza oraz unikatowych kolekcji fotograficznych z zasobu Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA" został dofinansowany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach konkursu: "Wspieranie działań archiwalnych 2018".

logo NDAP

1. Kolekcja Zbigniewa Lubienieckiego

2. Kolekcja Michała Römera

3. Kolekcja Wiktora Woroszylskiego

4. Kolekcja Hanny Świdy-Ziemby

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2014-2018.

Logo NPRH