BIP

Klub karty

 

 

 

 

 

Witamy serdecznie na stronie Fundacji Ośrodka KARTA — niezależnej organizacji pożytku publicznego, zajmującej się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii najnowszej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku.

Od lipca 2004 Fundacja Ośrodka KARTA ma status organizacji pożytku publicznego (OPP). Realizuje wiele programów i projektów, inicjuje akcje społecznego ratowania Pamięci (np. Pogotowie Archiwalne, audiohistoria.pl).

Ośrodek KARTA prowadzi działalność
  • wydawniczą: kwartalnik historyczny „Karta”, rekomendowany przez MEN do codziennej pracy polonistów i historyków w szkołach; albumy historyczne, serie książkowe m.in. „Świadectwa”, „Żydzi polscy”, „Karty Historii” i inne; 
  • wystawienniczą — wiele wystaw tekstowo-fotograficznych, w tym plenerowych, także w wielu wersjach językowych eksponowanych poza polską;
  • edukacyjną: m.in. organizowany od 1996 roku konkurs dla młodzieży „Historia Bliska”
  • archiwistyczną: Archiwum Wschodnie, Archiwum Opozycji, Archiwum Historii Mówionej, Archiwum Fotografii (w tym internetowa FotoKarta); 
  • bazy danych, np. Indeks Represjonowanych (przekazany 8 maja 2013 do IPN) oraz Biblioteka Cyfrowa OK
  • a także różnorodną międzynarodową...
  • od 2012 roku podejmuje działania ogólnopolskie związane z archiwistyką społeczną, realizując projekt Archiwa społeczne w Polsce oraz Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej, inicjuje w kraju i środowiskach polskich za granicą akcje ocalania Pamięci. 

KARTA w internecie 
Ośrodek KARTA prezentuje swoje bogate archiwalia i doświadczenie badawcze w aktywnym kontakcie z odbiorcami na kilku portalach internetowych, np. „Uczyć się z historii” czy nowatorskim XXwiek.pl (z Osią Czasu, pokazującą
przez źródła cały XX wiek dzień po dniu...) razem z interfejsem do Biblioteki Cyfrowej Ośrodka KARTA (gdzie umieszczane są zdigitalizowane unikatowe dokumenty z naszych kolekcji, np.: „«Solidarność» Narodziny Ruchu” i kolekcja Jacka Kuronia); zrealizował wiele rozbudowanych tematycznych prezentacji mutimedialnych (np. portal Amerykański Korpus Pokoju w Polsce„Polacy na Wschodzie”„Zaolzie”„Zbrodnia Katyńska"Fenomen „Solidarności”„Poznań–Budapeszt 1956”„Z dziejów bankowości polskiej”„Krzyż–Kreuz w XX wieku"

Ośrodek KARTA był inicjatorem i twórcą Domu Spotkań z Historią w Warszawie (ul. Karowa 20) uruchomionego 17 września 2005 wystawą „Oblicza totalitaryzmu”.

Zapraszamy do obejrzenia „Filmowej historyjki KARTY — obrazków na 25-lecie”, choć nasza historia potoczyła się już dużo dalej i mamy film, który można obejrzeć w związku z naszym 30-leciem tutaj!

11 listopada 2009 Fundacja Ośrodka KARTA otrzymała Nagrodę Dwudziestolecia Odrodzenia Niepodległej Polski — Pro Publico Bono.
Wsparcie prac KARTY. 
Fundacja Ośrodka KARTA jest Organizacją Pożytku Publicznego (zarejestrowaną pod numerem KRS 0000119146), która nie dysponuje żadnymi stałymi środkami na swoją pracę programową i której można przekazywać nie tylko 1% podatku dochodowego należnego budżetowi państwa, ale także w ciagu roku, na bieżąco można przekazywać darowizny, dotacje, zapisy (w wysokości do 6% dochodu — do odliczenia w zeznaniu podatkowym za dany rok).

23 kwietnia 2010 upubliczniony został „List 50” — apel wybitnych historyków, skierowany do Państwa i Społeczeństwa, o pomoc dla Fundacji Ośrodka KARTA, która bardzo poważnie „pochyliła się” ku upadkowi... Przyszło wsparcie od wielu osób prywatnych, wiele słów poparcia... Dziękujemy!

Przechodziliśmy wtedy (praktycznie aż do końca 2012 roku) najpoważniejsze załamanie. Jednak — przetrwaliśmy — ocalając Ośrodek dzięki poważnej redukcji programów (w tym przekazując 8 maja 2013 r IPN-owi prowadzony od 26 lat Indeks Represjonowanych), zwalniając 1/3 Zespołu..., ale nadal z olbrzymim wysiłkiem borykamy się z „rzeczywistością” — z trudem utrzymując w aktywności nasze programy.

Drodzy Państwo, Wasze wpłaty na Fundację Ośrodka KARTA, na konto:
Bank Pekao SA 38 1240 6423 1111 0000 4582 6427
posłużą ratowaniu Pamięci dla przyszłych Pokoleń Polski...

Można także dokonywać wpłat darowizn na naszą rzecz za pomocą narzędzi internetowych,

czyli korzystając z naszej strony „Wesprzyj KARTĘ z PAYU”.

Zespół KARTY

Ośrodek KARTA ul. Narbutta 29 02-536 Warszawa tel. (+48 22) 848 07 12; 848-07-28; 848-07-61 / Mapa strony