Album niemieckiego oficera

Kolekcja fotografii Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie

1939-1943, brak miejsca.<br>Portret oficera 1 Dywizji Strzelców Górskich. Na mundurze widoczne są: Krzyż Żelazny I Klasy, Odznaka Szturmowa dla Piechoty oraz oznaka rozpoznawcza Strzelców Górskich tzw. „Szarotka” (na rękawie). <br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_001
Czerwiec 1941, brak miejsca.<br>Żydowski cmentarz, na pierwszym planie cztery Macewy. Pierwsza od prawej mogiła pochodzi z 1933 roku. W tle góry.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_002
Czerwiec 1941, rzeka Ropa.<br>Przemarsz 1 Dywizji Strzelców Górskich przez most na Ropie. Żołnierze mijają tabliczkę z nazwą miejscowości: „ROPA brick” oraz umieszczone na słupach znaki swastyki. W oddali - położone na wzgórzach domy mieszkalne, przydrożne drzewa.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. <br>
IS_Album [niemieckiego oficera]_003
Czerwiec 1941, Gorlice, Generalne Gubernatorstwo.<br>Przemarsz 1 Dywizji Strzelców Górskich - muły transportujące wyposażenie żołnierzy. W oddali - położone na wzgórzach domy mieszkalne, pola uprawne, przydrożne drzewa. <br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_004
Czerwiec 1941, rzeka San.<br>Przemarsz 1 Dywizji Strzelców Górskich - przejazd armaty przez wybudowany dla celów wojskowych drewniany most. Prom na rzece. W oddali łąki oraz drzewa.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_005
21.06.1941, brak miejsca.<br>Odprawa oficerów I Dywizji Strzelców Górskich. Na mundurach żołnierzy widoczne są tzw. „Szarotki” - oznaka rozpoznawcza Strzelców Górskich.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_006
21.06.1941, brak miejsca.<br>Odprawa oficerów I Dywizji Strzelców Górskich. Na mundurach żołnierzy widoczne są tzw. „Szarotki” - oznaki rozpoznawcze Strzelców Górskich.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_007
Czerwiec 1941, brak miejsca.<br>Mapa operacyjna działań jednostek 1 Dywizji Strzelców Górskich.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_008
1939-1943, brak miejsca.<br>Odpoczynek szeregowego i podoficera 1 Dywizji Strzelców Górskich. U pierwszego żołnierza widoczny jest: pistolet maszynowy MP-40, pojemnik na maskę przeciwgazową, lornetka. Żołnierze mają na sobie okute buty - element rozpoznawczy oddziałów górskich. <br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_009
Czerwiec 1941, brak miejsca.<br>Żołnierze 1 Dywizji Strzelców Górskich przy zasiekach granicznych pomiędzy Rosją i Niemcami.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_010
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>Działania wojenne Strzelców Górskich - żołnierze obserwują palące się domy i drzewa.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_011
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>Działania wojenne Strzelców Górskich - żołnierze na tle palącego się lasu. <br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_012
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>Przemarsz I Dywizji Strzelców Górskich przez radziecką wieś. W oddali widoczne są domy i koń, który ciągnie wóz.  <br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_013
Po 22.06.1941, brak miejsca<br>Kolumna marszowa oddziału I Dywizji Strzelców Górskich - żołnierze, z opaskami sanitariuszy na rękawach mundurów, maszerują po piaszczystej drodze, w oddali widoczne są drzewa. <br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_014
Czerwiec 1941, brak miejsca.<br>Żołnierze I Dywizji Strzelców Górskich oraz motocykl typu BMW R 75 , na którym widoczna jest tzw. &quotSzarotka" - oznaka rozpoznawcza Strzelców Górskich. W oddali - niemieckie i radzieckie zasieki oraz słupy graniczne. <br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_015
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>Kopanie mogił przez żołnierzy I Dywizji Strzelców Górskich.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. <br>
IS_Album [niemieckiego oficera]_016
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>Odpoczynek szeregowego z oddziału I Dywizji Strzelców Górskich. Obok żołnierza znajduje się jego wojskowy ekwipunek.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_017
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>Żołnierze I Dywizji Strzelców Górskich spożywają posiłek siedząc na progu wiejskiej stodoły. Jeden z żołnierzy (pierwszy od prawej) ma na rękawie munduru opaskę sanitariusza. Obok mężczyzn znajduje się ich wojskowe uzbrojenie.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_018
Po 22.06.1941, Romaniki.<br>I Dywizja Strzelców Górskich. Chwila zadumy nad mogiłą poległego towarzysza walki. Na drewnianym krzyżu zawieszony został hełm wojskowy. W oddali widoczne są drzewa.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_019
Po 22.06.1941, Janów, obwód Lwów, Ukraina, ZSRR.<br>Żołnierze I Dywizji Strzelców Górskich mijają stojący na poboczu drogi radziecki czołg T34 (wczesna wersja) z oznaczeniem dla rozpoznania lotniczego na wieży. Muły juczne transportujące wyposażenie wojskowe.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. <br>
IS_Album [niemieckiego oficera]_020
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>Pozycje I Dywizji Strzelców Górskich. Na pierwszym planie - żołnierz z wojskowym ekwipunkiem, w oddali widoczne są pola i lasy. <br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_021
Po 22.06.1941, Domażyr, obwód Lwów, Ukraina, ZSRR.<br>Kwiaty na grobach sześciu żołnierzy niemieckich. W oddali widok na rozległe pola uprawne. Orginalny napis w języku niemieckim: &quotNasze groby w okolicach wsi Domażyr".<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_022
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>Żołnierz z oddziałów I Dywizji Strzelców Górskich mija zniszczoną armatę radziecką 75 mm (wraz z jaszczem) oraz martwe konie pozostawione przy torach kolejowych. W oddali widoczna jest kolumna motorowa wojsk niemieckich oraz pola uprawne. <br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_023
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>Kolumna mułów jucznych I Dywizji Strzelców Górskich mija stojący na poboczu, porzucony KW1. W oddali widoczne są pola uprawne.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_024
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>Lotnisko - zniszczony radziecki samolot SB 2.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_025
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>Lotnisko - zniszczony radziecki samolot Polikarpow U2.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_026
Po 22.06.1941, okolice Lwowa, Ukraina, ZSRR.<br>Lotnisko w okolicach Lwowa - zniszczone, radzieckie samoloty SB 2.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_027
Po 22.06.1941, okolice Lwowa, Ukraina, ZSRR.<br>Podmiejski widok - usytuowana wzdłuż drogi drewniana zabudowa mieszkalna. Na pierwszym planie znajduje się kilkuletni chłopiec, w oddali - przechodnie. <br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_028
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>I Dywizja Strzelców Górskich - odpoczynek na trasie. Na pierwszym planie - wóz z wojskowym wyposażeniem, w oddali widoczne są pola uprawne.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_029
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>Żołnierz z I Dywizji Strzelców Górskich oprawia cielaka. W tle - wiejskie pomieszczenie gospodarcze.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_030
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>Radziecka wieś kołchozowa - wóz zbliżający się do bramy wjazdowej, mieszkańcy wsi podczas pracy. W oddali - zabudowa mieszkalna.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_031
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>Zniszczony radziecki samolot I 16, na drugim planie - maszerujący oddział wojsk niemieckich. <br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_032
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>Porzucona radziecka armata przeciwlotnicza 85 mm, w oddali - położona na wzgórzach miejscowość. Widoczne są murowane domy, drzewa, most.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_033
Po 22.06.1941, brak miejsca. <br>Niemiecka, zniszczona armata SFH 18, (kal.150 mm), w oddali - kolumna marsowa oddziałów I Dywizji Strzelców Górskich. Widoczne są również: muły juczne transportujące wojskowe wyposażenie i samochody marki Renault zdobyte we Francji przez armię niemiecką.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. <br>
IS_Album [niemieckiego oficera]_034
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>I Dywizja Strzelców Górskich - marsz przez ukraińskie pola.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_035
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>Kolumna I Dywizji Strzelców Górskich. Widoczne są m.in. motocykle BMW R 75 oraz inne, wojskowe pojazdy. W oddali pola i łąki.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_036
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>I Dywizja Strzelców Górskich. Chwilowa przerwa w działaniach wojennych - żołnierze w pełnym oporządzeniu spożywają posiłek. O ścianę domu oparty został granatnik 5 cm le.G.Wr.36 (lewa strona zdjęcia). <br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_037
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>Punkt dowodzenia jednej z jednostek 1 Dywizji Strzelców Górskich. Na pierwszym planie - oficer z lornetką i torbą meldunkową na ramieniu. Na mundurze oficera widoczny jest Krzyż Żelazny I Klasy. Na drugim planie żołnierze siedzący na krzesłach oraz aparat fotograficzny.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_038
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>Oficerowie I Dywizji Strzelców Górskich na stanowisku bojowym - spożywanie posiłku. Na drugim planie - żołnierz obserwuje najbliższe otoczenie.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_039
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>I Dywizja Strzelców Górskich - żołnierze oglądają rosyjski, porzucony sprzęt: armatę 122 mm. Wz. 1930 oraz ciągnik Staliniec z przyczepą. W oddali widoczne są nieznaczne wzniesienia terenu.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_040
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>I Dywizja Strzelców Górskich - niemiecki samochód ciężarowy marki Opel przejeżdża przez zadymioną drogę.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_041
Po 22.06.1941, rzeka Bug.<br>Jednostka I Dywizji Strzelców Górskich schodzi w dół doliny rzeki. Na pierwszym planie: żołnierze w pełnym oporządzeniu oraz muły juczne. W oddali widoczna jest: rzeka, pola uprawne oraz drzewa. Orginalny napis w języku niemieckim: &quotNad Bugiem".<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_042
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>I Dywizja Strzelców Górskich - żołnierze pieką drób, w oddali widoczne są wiejskie chaty.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. <br>
IS_Album [niemieckiego oficera]_043
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>1 Dywizja Strzelców Górskich - generał w asyście oficerów. Generał na czapce założone ma okulary ochronne, na szyi zawieszoną lornetkę, zaś do munduru przypięty Rycerski Krzyż Żelazny (pod szyją). Na drugim planie widoczny jest zniszczony, radziecki samochód oraz drzewa.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_044
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>I Dywizja Strzelców Górskich - na pierwszym planie żołnierz, za nim - niemiecka ciężarówka, z siedzącymi na masce samochodu żołnierzami z jednostki.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_045
Po 22.06.1941, Podwysokie, obwód Lwów, Ukraina, ZSRR.<br>Żołnierz z Dywizji Strzelców Górskich przemierza pola ze zbożem. Na dalszym planie widoczny jest dym pochodzący z pożaru. Orginalny podpis w języku niemieckim: &quotWieczór w okolicach miejscowości Podwysokie".<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_046
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>Pozostawiony w rzece radziecki sprzęt wojskowy - m.in. samochody Gaz, ZIS, armata 75 mm. W oddali widoczny jest malowniczy krajobraz doliny rzeki. <br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_047
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>Jeńcy wojenni - grupa żołnierzy radzieckich wzięta do niewoli. <br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_048
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>Jeńcy wojenni - grupa żołnierzy radzieckich wzięta do niewoli.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_049
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>Żołnierze z jednostki I Dywizji Strzelców Górskich oglądają znajdujący się na wozie, zdobyczny sprzęt radziecki – karabiny typu Mosin, SWT-40 oraz hełmy. Na drugim planie widoczny jest samochód ZIS-5 oraz wiejska chata.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_050
22.06.1941, brak miejsca.<br>I Dywizja Strzelców Górskich - odpoczynek. Żołnierze w niepełnym umundurowaniu rozmawiają oraz spożywają posiłek. Na drzewie zawieszone zostały poszczególne elementy wojskowego ekwipunku. Orginalny podpis w języku niemieckim: &quotAfrykański upał".<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. <br>
IS_Album [niemieckiego oficera]_051
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>I Dywizja Strzelców Górskich - żołnierze przygotowują jajecznicę. W oddali widoczna jest wiejska zabudowa oraz drzewa.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_052
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>Kolumna samochodów Renault zdobytych przez I Dywizję Strzelców Górskich w trakcie walk we Francji w 1940. Na pierwszym planie widoczny jest również pozostawiony na poboczu, zniszczony, radziecki samochód oraz samolot typu I 16.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_053
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>Przemarsz jednostki I Dywizji Strzelców Górskich - żołnierze prowadzą muły juczne transportujące wojskowy ekwipunek. Na drugim planie widoczny jest ciągnik gąsienicowy SDKfz.7 (8 tonowy). Motocyklista na motorze (w lewym dolnym rogu zdjęcia). <br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_054
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>I Dywizja Strzelców Górskich - generał przeprowadza odprawę oficerów. <br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. <br>
IS_Album [niemieckiego oficera]_055
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>I Dywizja Strzelców Górskich. Porucznik z widoczną na czapce tzw. &quotSzarotką" - oznaką rozpoznawczą Strzelców Górskich - obserwuje przez lornetkę przedpole.<br>oznaka rozpoznawcza Strzelców Górskich tzw. „Szarotka”<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_056
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>Kolumna żołnierzy jednostki I Dywizji Strzelców Górskich przemierza step. Orginalny podpis w języku niemieckim: &quotPrzez step". <br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_057
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>I Dywizja Strzelców Górskich - żołnierze oraz ludność cywilna stoją przy kołowrocie studni. Na pierwszym planie - kobieta z wiadrem, w oddali widoczny jest fragment zabudowy wiejskiej.  <br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_058
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>I Dywizja Strzelców Górskich - odpoczynek na trasie. Żołnierze siedzą na progu domu. Na pierwszym planie - wiadro oraz ogrodzenie, za którym znajdują się krzewy.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_059
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>I Dywizja Strzelców Górskich - oparty o stóg siana żołnierz spożywa posiłek. Do czapki żołnierza przytwierdzona jest tzw. &quotSzarotka" - oznaka rozpoznawcza Strzelców Górskich. W oddali widać samochód.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_060
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>Oficer Wehrmachtu wyposażony: w hełm wz.35, lornetkę i przewieszony przez ramię radziecki karabin SWT-40. Widoczna jest również kabura od pistoletu P-08 Parabellum. Na mundurze oficera znajduje się Krzyż Żelazny I Klasy.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_061
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>I Dywizja Strzelców Górskich - żołnierze przy rowie przeciwczołgowym. Na pierwszym planie widoczni są: oficer ubrany w mundur polowy oraz oficer w hełmie wz.35, z torbą meldunkową oraz z zawieszoną przy szyi lornetką. Dostrzegalna jest także kabura od pistoletu P-08.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_062
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>I Dywizja Strzelców Górskich - żołnierze przy rowie przeciwczołgowym. Widoczne są stanowiska ciężkich karabinów maszynowych MG-34. W oddali unosi się dym spowodowany przez działania wojenne. <br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_063
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>Spotkanie oficerów I Dywizji Strzelców Górskich z oficerami armii rumuńskiej. <br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_064
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>Widok na kawalerię armii rumuńskiej.<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_065
Po 22.06.1941, brak miejsca.<br>I Dywizja Strzelców Górskich - żołnierz szeregowy pisze list. Na jego mundurze widoczna jest wstążka od Krzyża Żelaznego (przy guzikach).<br>Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
IS_Album [niemieckiego oficera]_066
Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA.