JLW_SPP

Studium Polski Podziemnej jest autonomiczną częścią Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen Sikorskiego, istniejącą od 1947 roku instytucją archiwalną i naukową. Jego zbiory są podstawą do badań nad Polskim Państwem Podziemnym w czasach II wojny światowej. W roku 2011 została rozszerzona współpraca, dotycząca pomocy w opracowywaniu zdjęć ze zbiorów SPP oraz szerszego udostępniania tych materiałów za pośrednictwem Ośrodka KARTA.

Goto page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1939-1940, Palmiry<br>Polki prowadzone na egzekucję przez niemieckich żołnierzy. Lasek palmirski w latach 1939-1941 był miejscem kaźni blisko 2000 osób. Nazywany jednym z warszawskich pierścieni śmierci.<br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00001
1939-1940, Palmiry<br>Polacy prowadzeni na egzekucję przez niemieckich żołnierzy. Lasek palmirski w latach 1939-1941 był miejscem kaźni blisko 2000 osób. Nazywany jednym z warszawskich pierścieni śmierci.<br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00002
18.12.1939, okolice Bochni<br>Egzekucja 52 Polaków na wzgórzu Uzbronia w odwecie za napad na posterunek policji niemieckiej dokonany przez członków konspiracyjnej organizacji „Orzeł Biały”. Fotografia z albumu znalezionego po wojnie u jednego z aresztowanych Niemców „Sühne für Bochnia 18 XII 1939” (pol. „Kara dla Bochni 18 XII 1939”) <br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie<br>
SPP_FOT_00008
18.12.1939, okolice Bochni<br>Egzekucja 52 Polaków na wzgórzu Uzbronia w odwecie za napad na posterunek policji niemieckiej dokonany przez członków konspiracyjnej organizacji „Orzeł Biały”. Fotografia z albumu znalezionego po wojnie u jednego z aresztowanych Niemców „Sühne für Bochnia 18 XII 1939” (pol. „Kara dla Bochni 18 XII 1939”) <br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie<br>
SPP_FOT_00014
1941, Częstochowa<br>Aresztowani członkowie organizacji konspiracyjnych oraz redaktorzy, zecerzy i kolporterzy pisma „Honor i Ojczyna” w gmachu Gimnazjum im. Romana Traugutta<br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00016
1939-1944, brak miejsca <br>Pacyfikacja wsi, niemieccy żołnierze oglądają płonące zabudowania. <br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00019
1941, Częstochowa <br>Aresztowani członkowie organizacji konspiracyjnych oraz redaktorzy, zecerzy i kolporterzy pisma „Honor i Ojczyna” w gmachu Gimnazjum im. Romana Traugutta<br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00040
1941, Częstochowa <br>Aresztowani członkowie organizacji konspiracyjnych oraz redaktorzy, zecerzy i kolporterzy pisma „Honor i Ojczyna” w gmachu Gimnazjum im. Romana Traugutta<br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00041
1942-1943, Zamojszczyzna <br>Kobiety będące świadkami egzekucji. <br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00050
1945, Warszawa <br>Figurka Matki Boskiej w kościele św. Jacka. <br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00052
1945, Warszawa <br>Tablica upamiętniająca miejsce egzekucji w Alejach Jerozolimskich <br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00053
1945, Warszawa <br>Miejsce upamiętnienia dokonanej przez Niemców egzekucji. <br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00054
1945, Warszawa <br>Tablica upamiętniająca miejsce egzekucji. <br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00055
1945, Warszawa <br>Krzyż upamiętniający miejsce straceń na Woli. <br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00056
1945, Warszawa <br>Miejsce upamiętnienia straconych na rogu ulicy Długiej i Kilińskiego. <br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00059
1945, Warszawa <br>Nagrobek na zbiorowym grobie 76 osób zamordowanych przez Niemców 6 września 1939<br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00060
1945, Warszawa <br>Miejsce upamiętnienia ofiar II wojny światowej na ul. Senatorskiej. Na murze napis: &quotCześć rozstrzelanym pod tym murem w lutym 1944".<br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00061
1945, Warszawa <br>Tablica upamiętniająca miejsce straceń w Alejach Jerozolimskich.<br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00062
1945, Warszawa <br>Tablica na murze upamiętniająca miejsce straceń przy ul. Towarowej.<br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00063
1945, Warszawa <br>Miejsce upamiętnienia ofiar II wojny światowej.<br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00064
ok. 1945, Warszawa <br>Grób Nieznanego Żołnierza<br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00066
1945, Warszawa <br>Tablica na drzewie upamiętniająca miejsce straceń. <br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00067
1945, Warszawa <br>Miejsce upamiętnienia ofiar II wojny światowej przy ul. Nowy Świat. W głębi widać szkielet wieżowca Prudential.<br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00068
20.03.1943, Śniatyń <br>Niemieccy żołnierze i cywile po dokonaniu egzekucji. <br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00069
1939-1945, brak miejsca <br>Puste szubienice. <br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00099
Prawdopodobnie 1942-1945, brak miejsca<br>Niemiecki plakat antysemicki z napisem: "Żyd to oszust, jedyny Twój wróg".<br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00104
24.05.1941, Warszawa <br>Mur getta na placu Żelaznej Bramy. Po lewej pałac Lubomirskich, po prawej miejsce po hali targowej Wielopole. <br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00105
1940-1945, brak miejsca <br>Niemiecki antysemicki plakat propagandowy z hasłami: "Żydzi wszy tyfus plamisty".<br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00106
1940-1945, brak miejsca <br>Niemiecki plakat propagandowy z hasłem &quotZbrodniarze ludzkości".<br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00107
1939-1945, brak miejsca <br>Żydzi w czasie pracy pod eskortą Niemców. <br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00108
Jesień 1939, Warszawa <br>Publiczne golenie brody Żyda przez niemieckich żołnierzy.<br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00109
1940-1941, Warszawa <br>Niemieckie zdjęcie propagandowe mające wykazać brak solidarności żydowskiej. Bogaci Żydzi mijają obojętnie głodującego. <br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00112
1939-1943, Warszawa <br>Kobiety i dzieci na ulicy getta. <br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00114
1939-1943, Warszawa <br>Wnętrze izby mieszkalnej w getcie <br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00115
1939-1943, Warszawa <br>Dziecko i mężczyzna leżący pod budynkiem w getcie. <br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00117
1939-1943, Warszawa <br>Publiczne golenie brody Żyda.<br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00119
1940-1941, Warszawa <br>Drewniana kładka w getcie warszawskim. <br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00121
1940-1943, Warszawa <br>Ulica Chłodna. W głębi drewniana kładka łącząca duże i małe getto warszawskie.<br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00123
1939-1943, Warszawa <br>Żydzi zamiatają ulicę<br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00125
1939-1945, brak miejsca <br>Żołnierz celujący z karabinu przez okno. <br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00126
1939-1943, Warszawa <br>Żydzi z warszawskiego getta wychodzą do pracy pod eskortą Niemców.<br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00127
1949-1941, Warszawa <br>Nowo mianowani członkowie  Żydowskiej Służby Porządkowej (Jüdischer Ordnungsdienst), milicji podległej Niemcom. <br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00129
16.01.1943, Tomaszów Lubelski <br>Niemiecki żandarm nad zastrzelonym Żydem. <br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00130
1939-1943, Warszawa <br>Grupa żydowskich robotników czyści ulicę przed cytadelą w Warszawie. <br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00135
26-28.10.1939, Warszawa <br>Wizyta oficerów Gestapo w Judenracie przy ulicy Grzybowskiej 26/28. <br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00139
1939-1943, Warszawa <br>Żydówka z dziećmi na schodach przed sądem w getcie. <br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00140
1942, Warszawa <br>Wielka akcja likwidacyjna warszawskiego getta. Wysiedleni Żydzi idą ulicami na miejsce zbiórki. <br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00142
Sierpień-Październik 1944, Warszawa <br>Powstańcy warszawscy z granatami. <br>Fot. NN, Studium Polski Podziemnej w Londynie
SPP_FOT_00143
Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA.