BIP
<< < 1   2   3  >>
Zbigniew Gluza, redaktor naczelny i Redakcja kwartalnika historycznego „Karta” uhonorowani zostali nagrodą Memoria Iustorum — Pamięć Sprawiedliwych za działania na rzecz dialogu polsko-ukraińskiego.
17 września 2008 powołane zostało Społeczne Forum Historii działające przy Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Podczas inauguracyjnej debaty jego uczestnicy sformułowali tekst oświadczenia związanego z rocznicami przypadającymi w 2009 roku.

       
Ośrodek KARTA zorganizował Okrągły Stół Dysydentów

Tradycja nonkonformizmu a współczesna Europa — to temat dyskusji dysydentów z byłych krajów komunistycznych Europy, która odbyła się 10 września 2008 podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. W debacie udział wzięli przedstawiciele opozycji demokratycznej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej — bohaterowie i inicjatorzy wydawanego przez Ośrodek KARTA międzynarodowego Słownika dysydentów: Petruska Sustrova (Czechy), Ludwig Mehlhorn (Niemcy), Algirdas Patackas (Litwa).

Ośrodek KARTA i Dom Spotkań z Historią zorganizowały 3 czerwca 2008 debatę Społeczne cele polityki historycznej. Punktem odniesienia do dyskusji były artykuły z najnowszego, 54. numeru „Karty”: Powinności polityki historycznej Zbigniewa Gluzy i Przesłanie „Memoriału”.
<< < 1   2   3  >>
Ośrodek KARTA ul. Narbutta 29 02-536 Warszawa tel. (+48 22) 848 07 12; 848-07-28; 848-07-61 / Mapa strony