BIP
<<  1   2  > >>

Fundacja Ośrodka KARTA – organizacja pożytku publicznego
KRS 0000119146

Nasza misja:
Jesteśmy niezależną organizacją pozarządową. Odkrywamy, chronimy i upowszechniamy historię widzianą z perspektywy wielu jednostek. Robimy to w taki sposób, że historia staje się źródłem zrozumienia, buduje wspólnotę, wspiera pojednanie.

Jak działamy? 

Jesteśmy niezależni i apolityczni. Działamy oficjalnie od 1990 roku (w „podziemiu” od 1982 r.). Misję realizujemy przez:  


1. 
Prowadzimy działalność archiwalną

Prowadzimy największe w Polsce archiwum społeczne. Archiwalia, które pozyskujemy (głównie od osób prywatnych), to fotografie, dokumenty, korespondencja, dzienniki oraz nagrania audio i wideo, a także pamiątki i muzealia. Docieramy do świadków historii w Polsce i na całym świecie, nagrywamy ich relacje, zabezpieczamy i chronimy dokumenty, które mogłyby ulec zniszczeniu.

2. 
Upowszechniamy historię – prowadzimy działalność wydawniczą i edukacyjną

Publikujemy teksty źródłowe i montaże źródeł w kwartalniku historycznym „Karta” oraz w książkach i albumach. Prowadzimy czytelnię naukową. Bezpłatnie udostępniamy źródła w internecie – stworzyliśmy jedną z największych w Polsce bibliotek cyfrowych, z której rocznie korzysta 60 000 czytelników. Organizujemy wystawy fotograficzne. Prowadzimy konkursy historyczne dla młodzieży. Przygotowujemy materiały pomocnicze dla nauczycieli. 

                                

                                               


3. Prowadzimy działalność na rzecz archiwistyki społecznej

Jesteśmy rzecznikiem środowiska polskich archiwów społecznych. Integrujemy, promujemy i wzmacniamy już ponad 450 organizacji w Polsce, które zajmują się niezależną, oddolną archiwistyką. Dostarczamy archiwistom bezpłatne narzędzia i wiedzę (np. bazy do archiwizacji zbiorów).

                           

Fundacja Ośrodka KARTA deklaruje, że przyjmuje i stosuje przyjęte przez Miasto Stołeczne Warszawa zasady równego traktowania, ma świadomość odpowiedzialności prawnej za łamanie przepisów zakazujących dyskryminacji i prowadzi działalność wolną od dyskryminacji, w szczególności ze względu na cechy takie jak płeć, rasa (rodzaj skóry), pochodzenie etniczne lub narodowość, mogące stanowić podstawę nierównego traktowania, a niemające racjonalnego uzasadnienia z punktu widzenia prowadzonej przez nas działalności.


Efekty naszej działalności 

a) KARTA zbudowała największe w Polsce archiwum społeczne. Ocaliliśmy od zapomnienia:

 • 1 800 metrów bieżących dokumentów,
 • 280 000 zdjęć,
 • 5 000 nagrań - relacji świadków historii.    
b) Prowadzimy jedną z 20 największych w Polsce Bibliotek Cyfrowych
 • zawierającą 46 000 publikacji - 300 000 stron,
   
 • z której rocznie korzysta 18 000 czytelników.    
c) Nasze zbiory:
 • Archiwum Wschodnie (1901-1956), 
 • Archiwum Opozycji (1956-1990), 
 • Kolekcja „Solidarność” – narodziny ruchu - wpisane przez Międzynarodowy Komitet Doradczy UNESCO w ramach programu „Pamięć Świata” na międzynarodową listę najważniejszych światowych zbiorów archiwalnych, 
 • Archiwum Fotografii – niemal 300 000 zdjęć z lat 1890-1990, 
 • Indeks Represjonowanych - baza danych 1 500 000 biogramów i dokumentacji osób represjonowanych w ZSRR (przekazany 8 maja 2013 do IPN).       

d) Zintegrowaliśmy ruch archiwów społecznych w Polsce w ramach projektów Archiwa społeczne w Polsce oraz Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej. Skupiamy 450 podmiotów, zajmujących się oddolną dokumentacją.

e) Zainicjowaliśmy powstanie Domu Spotkań z Historią – kultowe miejsce pasjonatów historii w Warszawie.

f) Przeprowadziliśmy liczne projekty dokumentacyjno-badawcze, we współpracy z czołowymi historykami w Polsce i na świecie. 

g) Przeprowadziliśmy 18 edycji konkursu Historia Bliska, dzięki czemu ponad 14 000 uczniów odkryło, zbadało i uratowało niemal 8 000 historii.
 
             Obrazki z KARTY - zajrzyj do nas i zobacz jak pracujemy! 

                                          Wyświetl większą mapę

Fundacja Ośrodka KARTA

ul. Narbutta 29
02-536 Warszawa
tel.: (+48 22) 848 07 12; 
848-07-28; 848-07-61

faks: (+48 22) 646 65 11
e-mail: ok@karta.org.pl

Dojazd
- metro (przystanek Pole Mokotowskie), autobusy (przystanek Wiśniowa) - 119, 167, 168, 195, tramwaj (przystanek Rakowiecka) 4, 10, 14, 18, 35 i (przystanek Pole Mokotowskie) 17, 33, 41 

NIP 526-030-59-57
KRS 0000119146

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00–17.00
Godziny otwarcia czytelni (archiwów): poniedziałek – środa, godz. 9.30–16.30


Kontakty do poszczególnych działów:

Archiwum Dokumentowe:  tel.: (+48 22) 848 07 12, e-mail: archiwum@karta.org.pl
Archiwum Fotografii: tel.: (+48 22) 646 36 90, e-mail: foto@karta.org.pl
Archiwum Historii Mówionej: tel. (22) 848 07 12, e-mail: ahm@karta.org.pl 
Obserwatorium Archiwistyki Społecznej:  tel.: (+48 22) 844 10 55, e-mail:  as@karta.org.pl
Wydawnictwo Ośrodka KARTA:  tel. (+48 22) 848 07 12, e-mail: redakcja@karta.org.pl
Kolportaż i prenumerata wydawnictw: tel. (+48 22) 826 56 98, e-mail: kolportaz@karta.org.pl

 

Darowizn na rzecz Fundacji Ośrodka KARTA można dokonywać
elektronicznie za pośrednictwem systemu PAYU    

przelewem z Polski na konto:
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.  90 2030 0045 1110 0000 0415 5420

przelewem z zagranicy:
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A
PL 90 2030 0045 1110 0000 0415 5420 (PLN) 
PL 39 2030 0045 3110 0000 0034 6670 (EUR) 
PL 18 2030 0045 3110 0000 0034 6660 (USD)
SWIFT CODE: GOPZPLPWXXX 

 

Dziękujemy za wszystkie wpłaty!

 

 

 

Rada Fundacji Ośrodka KARTA:

(Rada jest organem nadzoru i kontroli Fundacji)

1. prof. Barbara Engelking
2. prof. Andrzej Friszke 
3. prof. Jerzy Kochanowski
4. prof. Marcin Kula
5. prof. Andrzej Paczkowski
6. dr Waldemar Maj
7. prof. Dariusz Stola – przewodniczący Rady

 

Zarząd Fundacji Ośrodka KARTA (FOK)
ok@karta.org.pl

Zbigniew Gluza
prezes
redaktor naczelny wydawnictwa
z.gluza@karta.org.pl
Artur Jóźwik
członek zarządu
dyrektor
a.jozwik@karta.org.pl
Agnieszka Gleb
członkini zarządu 
wicedyrektorka ds.
budżetu i finansów
a.gleb@karta.org.pl

Aleksandra Janiszewska 
członkini zarządu
wicedyrektorka ds. wydawniczych
a.janiszewska@karta.org.pll

Alicja Wancerz-Gluza 
członkini zarządu
koordynatorka programów edukacyjnych 
"Historia Bliska" a.gluza@karta.org.pl 

Joanna Łuba
członkini zarządu FOK 
wicedyrektorka ds. archiwów
j.luba@karta.org.pl
Biuro Ośrodka KARTA 
ok@karta.org.pl
Magdalena Kornacka
sekretariat
m.kornacka@karta.org.pl
Anna Salikow
główna księgowa
a.salikow@karta.org.pl

Dominika Markowska
księgowa
d.markowska@karta.org.pl
(urlop macierzyński) 
Anna Kulig
księgowa
a.kulig@karta.org.pl
Wiktor Kuśmierczyk 
administrator serwerów
w.kusmierczyk@karta.org.pl
 

Wydawnictwo Ośrodka KARTA
redakcja@karta.org.pl

Zbigniew Gluza
redaktor naczelny
z.gluza@karta.org.pl
Aleksandra Janiszewska
wicedyrektorka ds. wydawniczych
a.janiszewska@karta.org.pl
Hanna Antos 
sekretarz redakcji „Karty” 
h.antos@karta.org.pl

Dominik Czapigo 
redaktor
d.czapigo@karta.org.pl
Agnieszka Dębska 
redaktorka
a.debska@karta.org.pl
Agnieszka Knyt 
redaktorka
a.knyt@karta.org.pl

Maria Krawczyk 
redaktorka 
m.krawczyk@karta.org.pl
Agnieszka Kudełka 
dokumentalistka
(urlop macierzyński)
Anna Richter 
redaktorka 
a.richter@karta.org.pl
Marta Markowska 
redaktorka 
m.markowska@karta.org.pl

Małgorzata Sopyło
redaktorka
m.sopylo@karta.org.pl

Piotr Suwiński 
Dział DTP 
p.suwinski@karta.org.pl

 

 

Paweł Banaszczyk
Dział Kolportażu
p.banaszczyk@karta.org.pl
kolportaż@karta.org.pl
Adam Safaryjski 
redaktor
a.safaryjski@karta.org.pl


Promocja, PR i Marketing

Małgorzata Tworzewska-Laskowska 
szef działu promocji wydawnictw Ośrodka KARTA
m.tworzewska@karta.org.pl

    Agata Szymczak 
            promocja, Klub KARTY             a.szymczak@karta.org.pl

 Marek Michalski
marketing internetowy
m.michalski@karta.org.pl 

Historia Bliska

 

 

Alicja Wancerz-Gluza 
Historia Bliska - konkurs, portal Polska1926.pl
a.gluza@karta.org.pl 


 

Archiwa Ośrodka KARTA

 

 

Joanna Łuba
wicedyrektorka ds. archiwów, koordynatorka projektów "Pamięć emigracji"

j.luba@karta.org.pl 

Archiwum Dokumentowe
archiwum@karta.org.pl

Joanna Michałowska
kierownik
j.michalowska@karta.org.pl
Monika Harchut (dawniej Lipka) 
archiwistka - opieka nad wolontariuszami,
udostępnianie zbiorów
m.harchut@karta.org.pl
Katarzyna Januszewska 
archiwistka
k.januszewska@karta.org.pl

 

 


Filip Wróblewski 
archiwista 
f.wroblewski@karta.org.pl 

Archiwum Fotografii
foto@karta.org.pl

Małgorzata Pankowska-Dowgiało 
kierownik
m.pankowska@karta.org.pl
Agata Bujnowska
fotoedytorka, udostępnianie fotografii
a.bujnowska@karta.org.pl

Ewa Kwiecińska
fotoedytorka, archiwistka
e.kwiecinska@karta.org.pl


 

Andrzej Konopka 
archiwista 
a.konopka@karta.org.plBiblioteka


Artur Jóźwik 
kierownik 
a.jozwik@karta.org.pl

Monika Harchut
m.harchut@karta.org.pl
Małgorzata Pankowska-Dowgiało 
m.pankowska@karta.org.pl
Katarzyna Ziętal 
k.zietal@karta.org.pl


Archiwum Historii Mówionej

Adriana Kapała
sekretarz programu AHM
a.kapala@karta.org.pl

Urszula Śmiałowska 
(urlop macierzyński)

 

Obserwatorium Archiwistyki Społecznej:

 

Katarzyna Ziętal 
kierowniczka
k.zietal@karta.org.pl


Agnieszka Świątecka
a.swiatecka@karta.org.pl
Małgorzata Kudosz 
portal archiwa.org i Otwarty System Archiwizacji
m.kudosz@karta.org.pl
Wojciech Budzisz 
administrator/programista 
Otwartego Systemu Archiwizacji 
w.budzisz@karta.org.pl

Dział IT


 


Agnieszka Świątecka
kierowniczka
a.swiatecka@karta.org.pl

Wojciech Budzisz 
administrator/programista 
Otwartego Systemu Archiwizacji 
w.budzisz@karta.org.pl
Wiktor Kuśmierczyk 
administrator serwerów
w.kusmierczyk@karta.org.pl

Wszystkie zdjęcia na tej stronie zostały wykonane na rzecz Fundacji Ośrodka KARTA (FOK) przez Michała Radwańskiego, Dominika Czapigo i Katarzynę Ziętal. 

Wykorzystanie  – poza użytkiem prywatnym osób sfotografowanych – za zgodą FOK i powołaniem się na Autora.

Wolontariusze: 

Komunikacja: Marcin Krzosek, Piotr Odrzywołek 

Archiwum Ośrodka KARTA: Halina Cieszkowska, Wanda Klenczon, Teresa Turowska-Ceremużyńska, Jakub Pikor, Elżbieta Hall, Regina Idzikowska, Ewa Sikora, Wiktoria Skórska, Elżbieta Sommer, Maria Dubiczyńska, Krzysztof Lipko

Stale współpracują

Łukasz Bertram, Danuta Błahut-Biegańska, Halina Cieszkowska, Anna Dzienkiewicz, Jakub Gałęziowski, Grzegorz Gąsior, Aleksander Gurjanow, Barbara Herchenreder, Hanna Jakubowska, Wojciech Jaskulski, Grzegorz Kaczorowski, Bartosz Kaliski, Krzysztof Korczak, Maciej Kowalczyk, Jarosław Pałka, Ewa Pietraszek, Emilia Wileńska-Skwarzec.


Uwaga: zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną zamieszczenie na stronach internetowych adresów elektronicznych nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowej. Każda taka informacja traktowana będzie jako SPAM i zgłaszana zgodnie z zasadami określonymi przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Poniżej znajdą Państwo praktyczne informacje dotyczące korzystania z zasobów archiwalnych Ośrodka KARTA. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Dzięki ludziom takim jak Ty możemy zachować pamięć historyczną, niezbędną do budowania tożsamości osób i społeczeństw. Jesteśmy wdzięcznia za każdy gest!   

Wpisz kwotę darowizny: PLN

 

   

Jeśli nie masz internetowego konta bankowego, możesz wykonać przelew w banku lub na poczcie:

Nr konta do wpłaty:
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. 90 2030 0045 1110 0000 0415 5420
dla
zagranicy:
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A
PL 90 2030 0045 1110 0000 0415 5420 (PLN)
PL 39 2030 0045 3110 0000 0034 6670 (EUR)
PL 18 2030 0045 3110 0000 0034 6660 (USD)
SWIFT CODE: PPABPLPKXXX

tytuł wpłaty: darowizna dla Ośrodka KARTA
Pamiętaj, że darowiznę możesz odliczyć od podatku w rocznym rozliczeniu PIT.


Jak jeszcze możesz pomóc

Dołącz do Klubu KARTY
Możesz wspierać KARTĘ regularnie. Wpłacając co miesiąc wybraną kwotę staniesz się członkiem Klubu.
W podziękowaniu otrzymasz legitymację, książkę z odręczną dedykacją oraz zaproszenie na doroczne
spotkanie Klubu. Zapisz się do Klubu tutaj 
 

Kupując książki KARTY i kwartalnik „Karta”.
Księgarnia internetowa: http://ksiegarnia.karta.org.pl/
Księgarnia stacjonarna: ul. Narbutta 29 w Warszawie, czynna pon. - pt. 10.00 – 18.00


Zaokrąglij do góry” wpłatę za prenumeratę kwartalnika „Karta”
Zachęcamy do zamówienia rocznej prenumeraty – kwota wyższa od 44 zł, jako darowizna, przeznaczona będzie
na realizację misji Ośrodka KARTA. 

Przekaż 1% podatku
Fundacji Ośrodka KARTA – jako organizacji pożytku publicznego – można przekazać 1% podatku;
nr KRS: 0000119146
 

Uwzględnij Fundację Ośrodka KARTA w zapisie testamentowym
Możesz – nie rezygnując z przekazania majątku zgromadzonego przez całe życie, swojej rodzinie i bliskim – cząstkę
ofiarować na rzecz budowania tożsamości przyszłych pokoleń.
Więcej informacji tutaj

Zorganizuj zbiórką okolicznościową na rzecz KARTY
Planując ślub lub inną uroczystość osobistą czy firmową (urodziny czy jubileusz) i prosząc swoich gości, by pieniądze
przeznaczone na kwiaty wpłacili na rzecz KARTY lub wręczyli je Tobie dla dokonania wpłaty w ich imieniu.

Dziękujemy! 

Wpływy z darowizn, zapisów testamentowych, prenumeraty kwartalnika i zakupu książek oraz wszystkich wymienionych projektów zostaną całkowicie przeznaczone na realizację misji Fundacji Ośrodka KARTA.

Kontakt: Agata Szymczak, a.szymczak@karta.org.pl (+48 22) 848-07-12; 848-07-28; 848-07-61

 

 

rozlicz PIT online pobierz program PIT

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji Ośrodka KARTA. Nasz numer KRS 0000119146

Dzięki Państwa wsparciu możemy realizować naszą misję oraz prowadzić Archiwum Ośrodka KARTA i bezpłatnie udostępniać zbiory w internecie i naszej czytelni.

Jesteśmy niezależną organizacją pozarządową. Odkrywamy, chronimy i upowszechniamy historię widzianą z perspektywy wielu jednostek. Robimy to w taki sposób, że historia staje się źródłem zrozumienia, buduje wspólnotę, wspiera pojednanie - tak brzmi nasza misja.  

Państwa darowizny pomagają nam w utrzymaniu i rozwoju Ośrodka.

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!

Zespół Fundacji Ośrodka KARTA

Formularze PIT z naszym nr KRS do druku

 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Jeśli dziedzictwo historyczne jest dla Ciebie ważne pamiętaj o Fundacji Ośrodka KARTA w swoim testamencie.  Możesz przekazać zgromadzone przez całe Twoje życie dobra swojej rodzinie i bliskim, a ich cząstkę ofiarować na rzecz budowania tożsamości przyszłych pokoleń. Twoja darowizna w testamencie pozwoli zachować relacje świadków historii XX w. Polski i jej bliskiego sąsiedztwa, by budować świadomość historyczną przyszłych pokoleń. 

Sporządzenie testamentu to prosta czynność. Możesz go napisać odręcznie lub z pomocą notariusza. Jeśli wybierasz pierwszą opcję, pamiętaj o tym, że cały testament musi być spisany odręcznie, podpisany i opatrzony datą.

W testamencie możesz:

 • Przekazać Fundacji Ośrodka KARTA konkretną rzecz lub dowolną kwotę pieniężną zobowiązując swoich spadkobierców do przekazania nam wskazanego przez Ciebie składnika majątku.
 • Powołać Fundację Ośrodka KARTA do spadku wspólnie z innymi osobami, którym chcesz przekazać swój majątek.
 • Ustanowić Fundację Ośrodka KARTA swoim jedynym spadkobiercą.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej formie wsparcia zapraszamy Cię do osobistego kontaktu z nami. Jeśli już uwzględniłeś Fundację Ośrodka KARTA w swoim testamencie, będziemy wdzięczni za kontakt.

kontakt: Agnieszka Bielska
telefon: + 48 848 07 12, 848 07 28
e-mail: a.bielska@karta.org.pl

 

<<  1   2  > >>
Ośrodek KARTA ul. Narbutta 29 02-536 Warszawa tel. (+48 22) 848 07 12; 848-07-28; 848-07-61 / Mapa strony