BIP
foto.karta.org.pl Archiwum Fotografii istnieje od 1996 roku. Jego celem jest gromadzenie i opracowanie zbioru fotografii z zakresu historii społecznej XX wieku z terenu Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, ratowanie zagrożonych zbiorów oraz udostępnianie i upowszechnianie zgromadzonych kolekcji.
Strona domowa: www.audiohistoria.pl Archiwum Historii Mówionej to największy w Polsce zbiór relacji biograficznych (blisko 5 tysiący nagrań audio i 100 wideo) oraz innych archiwalnych świadectw obejmujących niemal cały XX wiek.
Internetowa baza danych zbiorów Archiwum Opozycji jest dostępna na stronie karta.infogenia.pl. Archiwum zostało powołane przy Ośrodku KARTA w listopadzie 1991 jako Archiwum Peerelu, mające za zadanie gromadzenie i udostępnianie źródeł opisujących życie społeczne w Polsce lat 1956–89. Są to głównie materiały dotyczące oporu wobec władzy komunistycznej, dotyczące kolejnych przełomów lat 1956, 1968, 1970, 1976 oraz opozycji demokratycznej i „Solidarności”.
Internetowa baza danych zbiorów Archiwum Wschodniego jest dostępna na stronie karta.infogenia.pl. Archiwum zostało powołane w listopadzie 1987 jako niezależna instytucja społeczna skupiająca kilkadziesiąt osób, mająca dokumentować przemilczaną i zafałszowaną „wschodnią” przeszłość. Utrzymywało się ze składek społecznych i dotacji przekazanych przez „podziemne” struktury naukowe: Komitet Kultury Niezależnej, Społeczny Komitet Nauki i inne.
Zapraszamy do odwiedzenia strony domowej XVII Konkursu „Historia Bliska”. Pod adresem: historiabliska.pl znaleźć można wszystkie informacje i materiały związane z najnowszą edycją konkursu. Internetowa baza danych „Historii Bliskiej” zawiera podstawowe informacje o wszystkich pracach nadesłanych na konkursy historyczne dla młodzieży organizowane od 1996 roku przez Ośrodek KARTA we współpracy z instytucjami partnerskimi.
Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA [Biblioteka Cyfrowa OK; BC OK] to miejsce prezentacji w formie zdigitalizowanej najbardziej wartościowych zbiorów z Archiwum Ośrodka KARTA [Archiwum OK]. W latach 2009–2015 umieszczono w niej ok. 280 tys. stron skanów dokumentów z kolekcji osobistych, tematycznych i środowiskowych oraz czasopism II obiegu Archiwum Opozycji [AO], wspomnień, relacji i kolekcji osobistych Archiwum Wschodniego [AW], a także zdjęć i wykazów ofiar represji sowieckich na obywatelach II RP w latach 1939–56 ze zbiorów Indeksu Represjonowanych.

Międzynarodowe Archiwum Białoruskie stawia sobie za cel wspomaganie niezależnych organizacji oraz osób prywatnych, które w Białorusi i poza nią zajmują się gromadzeniem źródeł historycznych oraz dokumentowaniem dziejów społeczeństwa białoruskiego w XX i XXI wieku. 

Pozyskane archiwalia (oryginalne dokumenty papierowe, negatywy i odbitki fotograficzne, nagrania dźwiękowe i filmowe etc.) za zgodą i przy współpracy właścicieli są w całości opracowywane i digitalizowane według norm i standardów archiwalnych. 

Pliki cyfrowe archiwaliów, które mogą być upublicznione bez szkody dla ich właścicieli, udostępniane są w siedzibie Ośrodka KARTA oraz poprzez Bibliotekę Cyfrową Międzynarodowego Archiwum Białoruskiego

Ośrodek KARTA deklaruje, że gdy w Białorusi zostaną przeprowadzone wolne i demokratyczne wybory, a wyłoniona w ich wyniku władza zostanie uznana przez społeczność międzynarodową,  zgromadzone zbiory zostaną w całości przekazane do Mińska.

 

 

Przedstawiamy oświadczenie, które zamyka 25-letni okres „Indeksu Represjonowanych” w Ośrodku KARTA, który nie będzie już prowadził prac dokumentujących imiennie masowe prześladowania pod okupacją sowiecką.

 

Przedstawiamy zestawienia książek i czasopism, które Ośrodek KARTA otrzymuje w darze. W poprzednich latach potwierdzenia były publikowane w kwartalniku Karta". Od listopada 2013 będą się one ukazywały na stronie internetowej. Nadesłane egzemplarze są dostępne w czytelni Ośrodka KARTA.

Bardzo Państwu dziekujemy za dary książek!

Książki nadesłane II 2016 - V 2016

Książki nadesłane XI 2015 - I 2016

Książki nadesłane VIII 2015 - X 2015

Książki nadesłane V 2015 - VII 2015  

Książki nadesłane II 2015 - IV 2015  

Książki nadesłane XI 2014 - I 2015

Książki nadesłane XI 2013

Książki nadesłane II 2014

Książki nadesłane III - VII 2014

Książki nadesłane VIII - X 2014

Ośrodek KARTA ul. Narbutta 29 02-536 Warszawa tel. (+48 22) 848 07 12; 848-07-28; 848-07-61 / Mapa strony