BIP
<< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9  .... > >>
Dzięki wieloletnim akcjom dokumentacyjnym i wymianie dubletów z innymi instytucjami Ośrodek KARTA posiada obecnie najbardziej kompletny zbiór wydawnictw II obiegu, ukazujących się w latach 1976–1990 poza zasięgiem cenzury (3736 tytułów). W 2017 roku zamknęliśmy digitalizację zbioru czasopism, poddając cyfryzacji kolejnych 60 tys. stron. 
Zakończyliśmy digitalizację kolekcji Zdzisława Najdera – historyka literatury, znawcy twórczości Josepha Conrada, założyciela Polskiego Porozumienia Niepodległościowego, dyrektora Radia Wolna Europa. 

Zakończył się kolejny etap opracowywania relacji z Archiwum Wschodniego. W 2017 roku opracowaliśmy i poddaliśmy transkrypcji 150 nagrań, których fragmenty umieściliśmy na stronie audiohistoria.pl i osa.archiwa.org.pl.

Zapraszamy również do wysłuchania całych relacji Archiwum Wschodniego w Czytelni Multimedialnej Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią.

Archiwum Wschodnie zostało zainicjowane w Warszawie w listopadzie 1987 roku przez środowisko pisma podziemnego „Karta”. Przybrało postać ogólnopolskiego ruchu społecznego na rzecz ratowania pamięci o tej części polskiej historii, która nie była obecna w życiu publicznym. Pod nazwą Archiwum Wschodnie, jego założyciele chcieli stworzyć zbiór archiwalny dotyczący losów obywateli polskich w ZSRR i pod okupacją sowiecką, historii Kresów Wschodnich II RP oraz podziemia zbrojnego w Polsce powojennej. Archiwum gromadziło wspomnienia, relacje, dokumenty, zdjęcia, po to, aby przerwać trwające 40 lat milczenie wokół spraw ważnych dla polskiej historii i tożsamości. Obecnie Archiwum Wschodnie składa się z 1000 relacji biograficznych, prawie 4000 wspomnień, ponad 700 kolekcji osobistych.

Archiwum Historii Mówionej: Opracowanie i upowszechnienie nagrań z kolekcji „Archiwum Wschodnie” pozyskanych w latach 80. i 90. (kontynuacja, etap III) zadanie finansowane w ramach umowy 576/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  Żegnamy z bólem Arsienija Borisowicza Roginskiego   wielką postać wolnej Rosji redaktora wybitnego pisma samizdatowego „Pamiat’” współzałożyciela, lidera Moskiewskiego, Rosyjskiego i Międzynarodowego „Memoriału”
„Polskie archiwa społeczne i prywatne w Wielkiej Brytanii” – to projekt dokumentacyjny Fundacji Ośrodka KARTA, dzięki któremu udało się zapisać doświadczenie indywidualne wielu emigrantów. 
Zakończył się kolejny etap opracowywania relacji z Archiwum Wschodniego. W 2017 roku opracowaliśmy 38 nagrań, a ich fragmenty umieściliśmy na stronie audiohistoria.pl. 
Ośrodek KARTA zaprasza na wernisaż wystawy w dniu 4 grudnia o godz. 18:00, przy ul. Narbutta 29 w Warszawie. Zaprezentowane zostaną fotografie powstałe z potrzeby utrwalenia rzeczywistości ostatniej dekady PRL-u.
Zapraszamy na nasze stoisko (numer 11), na Targach Książki Historycznej w Warszawie. XXVI Targi Książki Historycznej odbędą się w dniach od 30 listopada do 3 grudnia 2017 w godzinach 10.00–18.00 w Zamku Królewskim w Warszawie, w Arkadach Kubickiego.
Serdecznie zapraszamy na stoisko Wydawnictwa Ośrodka KARTA (numer 002) podczas 26. Wrocławskich Targów Dobrej Książki, które odbędą się w dniach 30 listopada 2017 – 3 grudnia 2017. Nasze książki będzie można kupić ze sporymi rabatami.
Projekt Fundacji Ośrodka KARTA, zatytułowany "Szlaki tułaczy. Mapa, czas, opowieść. Wojenne losy Polaków na obczyźnie", bierze udział w konkursie Pracowni Otwierania Kultury na najciekawsze narzędzie udostępniające cyfrowe zasoby kultury. Zapraszamy do głosowania!
<< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9  .... > >>
Ośrodek KARTA ul. Narbutta 29 02-536 Warszawa tel. (+48 22) 848 07 12; 848-07-28; 848-07-61 / Mapa strony