BIP
<<  1   2   3   4   5  .... > >>

As President of the KARTA Centre Foundation I take full responsibility for the use of false statements about personal life of Andrew George Klukowski, the grandson of Dr. Zygmunt Klukowski, which appeared in an interview with Michael Wojcik in autumn 2017 on portal bukbuk.pl, about the book "Zamoysczcyna".

I would like to profoundly apologize the victim and his family and emphasize that there were no grounds for the use of such wording. I will make every effort to ensure that such comments that could adversely affect the assessment of the achievements of Dr. Zygmunt Klukowski will not appear in any further public statements. I convey my deepest apologies to Andrew George Klukowski and his family.

Zbigniew Gluza

President of KARTA Center 

Jako prezes Ośrodka KARTA biorę pełną odpowiedzialność za użycie nieprawdziwego stwierdzenia dotyczącego życia prywatnego Andrew George’a Klukowskiego, wnuka dr. Zygmunta Klukowskiego, które pojawiło się w wywiadzie udzielonym Michałowi Wójcikowi jesienią 2017 roku, dotyczącym książki "Zamojszczyzna" na portalu bukbuk.pl.

Chciałbym gorąco przeprosić pokrzywdzonego i Jego rodzinę oraz podkreślić, że nie było podstaw do użycia tego rodzaju sformułowania. Dołożę wszelkich starań, aby w przyszłości nie pojawiły się w przestrzeni publicznej wypowiedzi, które mogłyby negatywnie wpłynąć na ocenę dorobku dr. Zygmunta Klukowskiego. Przekazuję najszczersze przeprosiny Andrew George’owi Klukowskiemu oraz Jego rodzinie.

Zbigniew Gluza, prezes Ośrodka KARTA

Dzięki dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury zostanie wzmocniona infrastruktura Ośrodka KARTA (zmodernizujemy wewnętrzną sieć komputerową oraz zakupimy zestawy komputerowe i meble na potrzeby biblioteki naukowej OK).

Fundacja na Rzecz Rzeźby Polskiej imienia Zbigniewa Maleszewskiego i Ośrodek KARTA serdecznie zapraszają na wernisać wystawy "Solidarność to Sztuka", przedstawiająccej historię tajneej drukarni Solidarności działającej w piwnicy pracowni artystycznej rzeźbiarza i architekta Zbigniewa Maleszewskiego. 

Dla wszystkich zainteresowanych konkursem RÓWIEŚNICY NIEPODLEGŁEJ mamy bardzo ważne ogłoszenie! Docierają do nas sygnały, że termin nadsyłania prac w I Ścieżce konkursu, czyli biogramów osób podpisanych pod Deklaracją Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych, jest zbyt krótki i prosicie o więcej. Wychodzimy więc naprzeciw i przedłużamy termin do 30 września 2018.
KARTA otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Pamięć trzeciego sektora - kontynuacja" w latach 2018-2019. Jest on kontynuacją naszych działań realizowanych od 2012 roku polegających na wspieraniu oddolnego ruchu dokumentowania historii. 
Konkurs poświęcony jest najlepszym wydawnictwom fotograficznym, które ukazały się na przestrzeni ostatniego roku. Finałowe publikacje, wśród nich „Imperatyw”, zostaną zaprezentowane podczas Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi w dniach: 21.06-01.07.2018. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 21 czerwca podczas otwarcia Festiwalu.
Ośrodek KARTA i Dom Spotkań z Historią zapraszają na spotkanie z okazji premiery książki "Uchwycić życie. Dzienniki, wspomnienia, listy 1930–1989". W rozmowie o profesor Hannie Świdzie-Ziembie, cenionej socjolog, wnikliwej obserwatorce, zarazem zaangażowanej uczestniczce i komentatorce życia publicznego - działaczce opozycyjnej, uczestniczce obrad Okrągłego Stołu i sędzi Trybunału Stanu – wezmą udział m.in.: prof. Michał Głowiński prof. Hanna Popowska-Taborska, prof. Elżbieta Zakrzewska-Manterys i dr Dominik Czapigo z Ośrodka KARTA, który opracował publikację. 

Już od najbliższego czwartku serdecznie zapraszamy na Warszawskie Targi Książki  (17-20 maja). Znajdą nas Państwo na stoisku 312/G w Galerii (Poziom -1). Nowości, starsze wydawnictwa, a także kwartalnik "Karta" - a wszystko w bardzo atrakcyjnych, targowych cenach.

wtk

Pobierz informacje o tegorocznych Targach Książki (PDF)

Nagroda AMBASADOR NOWEJ EUROPY przyznawana jest corocznie za najlepszą publikację wydaną w języku polskim, która w sposób nowatorski przedstawia historyczne procesy lub aktualne doświadczenia Europejczyków, obserwowane z poziomu relacji społecznych i aktywności obywatelskich, zachodzących w obszarach kultury, edukacji, polityki i gospodarki. 
<<  1   2   3   4   5  .... > >>
Ośrodek KARTA ul. Narbutta 29 02-536 Warszawa tel. (+48 22) 848 07 12; 848-07-28; 848-07-61 / Mapa strony